5 krótkich nagrań

Jak stworzyć i prowadzić biznes
spójny z osobowością,
który karmi nie tylko portfel,
ale także duszę

Nagrania są fragmentami wystąpień ekspertek
na kobiecej konferencji Biznes z Duszą (1-3 lipca 2021)